KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC KH
 giam-doc-phu-my-hung-vnChức Vụ: Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh
Họ và Tên: Trần Thị Lan Hương
Chức Vụ: Cố vấn Dịch vụ
Họ và Tên: Phạm Quốc Hưng
Di Động: 0986.539287
Email: hungpq@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Trưởng phòng chăm sóc khách hàng
Họ và Tên: Trần Thị Hồng Ngọc
Di Động: 0985 994 288
Email: ngoctth@toyotaphumyhung.com.vn
tran-minh-tuan-vn

Chức Vụ: Trưởng nhóm Kinh doanh
Họ và Tên: Trần Minh Tuấn
Di Động: 0937.65 66 68
Email: tuantm@toyotaphumyhung.com.vn

Chức Vụ: Cố vấn Dịch vụ
Họ và Tên: Lê Đức Minh
Di Động: 0988.996697
Email: minhld@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Phó phòng chăm sóc khách hàng
Họ và Tên: Phạm Thị Bích Phượng
Di Động: 0906 345 336
Email: phuongptb@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Trưởng nhóm Kinh doanh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thục Oanh
Di Động: 0913 632 990
Email: oanhntt@toyotaphumyhung.com.vn 
Chức Vụ: Cố vấn Dịch vụ
Họ và Tên: Nguyễn Xuân Đạt
Di Động: 0907.583658
Email: datnx@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên chăm sóc khách hàng
Họ và Tên: Trần Thị Thúy
Di Động: 0939 281 385
Email: thuyttcs@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên Kinh doanh
Họ và Tên:
Lê Thị Kim Duyên
Di Động:
0907 280 038
Email:
duyenltk@toyotaphumyhung.com.vn 
Chức Vụ: Phó GIám Đốc Dịch Vụ
Họ và Tên: Lê Minh Trí
Di Động: 0908 552 532
Email: trilm@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên chăm sóc khách hàng
Họ và Tên: Ngô Thị Thanh Thảo
Di Động: 0908 769148
Email: thaontt@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên Kinh doanh
Họ và Tên: Trương Ái Vân
Di Động: 0906 778 780
Email: vanta@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên chăm sóc khách hàng
Họ và Tên: Phan Thị Thùy Trang
Di Động: 01229 714 718
Email: trangptt@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên Kinh doanh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hoa Tuyên
Di Động: 0909 212 418
Email: tuyennth@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên Kinh doanh
Họ và Tên: Lê Văn Tuấn
Di Động: 0902 701 566
Email: tuanlv@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên Kinh doanh
Họ và Tên: Đỗ Thị Thanh Thủy
Di Động: 0908 683 909
Email: thuydtt@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên kinh doanh
Họ và Tên: Nguyễn Trung Kiên
Di Động: 0982 067 683
Email: kiennt@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên bán hàng
Họ và Tên: Lương Anh Tuấn
Di Động: 0933.338893
Email: tuanla@toyotaphumyhung.com.vn 
Chức Vụ: Nhân viên kinh doanh
Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Sáng
Di Động: 0932.188807
Email: sangnn@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên kinh doanh
Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Phong
Di Động: 0939 113339
Email: phongnh@toyotaphumyhung.com.vn 
Chức Vụ: Nhân viên kinh doanh
Họ và Tên:
Lê Xuân Thanh
Di Động:
0913.782339
Email:
thanhlx@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên kinh doanh
Họ và Tên: Đàm Văn Hùng
Di Động: 0938. 579186
Email: hungdv@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên bán hàng
Họ và Tên: Hoàng Văn Dương
Di Động: 0909.512234
Email: duonghv@toyotaphumyhung.com.vn 
Chức Vụ: Nhân viên bán hàng
Họ và Tên: Đoàn Minh Hoàng
Di Động: 0903.330918
Email: hoangdm@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên bán hàng
Họ và Tên: Trần Minh Duy
Di Động: 0938.933890
Email: duytm@toyotaphumyhung.com.vn
Chức Vụ: Nhân viên Kinh doanh
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hoa Tuyên
Di Động: 0909 212 418
Email: tuyennth@toyotaphumyhung.com.vn

 

0917317989